S I G N A T A R A I

Vasario 16-osios akto tekstą rengė:

 

Mykolas Biržiška

Steponas Kairys

Petras Klimas

Jonas Vileišis