GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


 

Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt