GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Sisteminis katalogas

Disertacijos

 

Kominternas ir komunistinis pogrindis lietuvoje xx a. 4-ajame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai)

Švilpa j. Kominternas ir komunistinis pogrindis lietuvoje xx a. 4-ajame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai). Daktaro disertacijos santrauka. Kaunas, 2007. 37 p.

 

Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje

Urbelis V. Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje. Knyga parengta remiantis apginta daktaro disertacija. Vilnius, 2005. 197 p.