GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Sisteminis katalogas

Žodynai

 

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Kisinas E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. Vilnius, 2002. 263 p.

 

Artilerijos enciklopedinis žodynas

Kisinas E. Artilerijos enciklopedinis žodynas. Vilnius, 2004. 325 p.

 

Karinis anglų - lietuvių kalbų žodynas

Laugalienė G., Mironaitė M. Karinis anglų - lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 2003. 152 p.

 

Karinis prancūzų - lietuvių kalbų žodynas

Pukienė M., Rukštelienė J. Karinis prancūzų - lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 2003. 114 p.

 

Karinis vokiečių - lietuvių kalbų žodynas

Gaidelienė B. Karinis vokiečių - lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 2003. 86 p.

 

Karo technikos anglų-lietuvių kalbų žodynas

Anglų-lietuvių kalbų karo technikos žodynas. Ats. Red. V. Jonevičius. Vilnius, 2013. 391 p.

 

Karo technikos lietuvių–anglų kalbų žodynas

Kisinas, E. Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas. – [Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius: LKA, 2015.– 416 p.

 

Karybos anglų – lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų žodynas

Laugalienė G., Mironaitė M. Mokomasis anglų – lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų karybos žodynas. Vilnius, 2008. 286 p. 

 

Karybos anglų - lietuvių kalbų žodynas

Kisinas E. Anglų – lietuvių kalbų karybos žodynas. – [Atsakingas redaktorius plk. Vasilijus Apiševas]. Vilnius: LKA, 2017.– 449 p.

 

Karybos enciklopedinis žodynas

Enciklopedinis karybos žodynas. Ats. Red. E. Kisinas. Vilnius, 2008. 879 p.

 

Karybos lietuvių - anglų kalbų žodynas

Kisinas E. Lietuvių – anglų  kalbų karybos žodynas. – [Atsakingas redaktorius plk. Vasilijus Apiševas]. Vilnius: LKA, 2017.– 461 p.

 

Karybos lietuvių - anglų kalbų žodynas

Laugalienė G., Mironaitė M. Lietuvių - anglų kalbų karybos žodynas. Vilnius, 2004. 160 p.

 

Karybos lietuvių - prancūzų kalbų žodynas

Pukienė M. Lietuvių - prancūzų kalbų karybos žodynas. Vilnius, 2005. 121 p.

 

Karybos lietuvių - vokiečių kalbų žodynas

Gaidelienė B. Lietuvių - vokiečių kalbų karybos žodynas. Vilnius, 2007. 163 p.

 

Orlaivių techninės priežiūros anglų–lietuvių kalbų terminų žodynas

Mironaitė, M., Norkienė, J. Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas. Mokomoji priemonė.– [Antrasis papildytas leidimas].– Vilnius: LKA, 2017.– 156 p.

 

Orlaivių techninės priežiūros anglų–lietuvių kalbų terminų žodynas

Mironaitė M., Norkienė J., Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas. Vilnius, 2012. 132 p.