GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Sisteminis katalogas

Informaciniai-reprezentaciniai

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2019–2020 mokslo metais apgintų bakalauro baigiamųjų darbų santraukos. Vilnius: LKA, 2021, – 140 p.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ats. Red. A. Alonderis. Vilnius, 2013. 51 p.

The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania

The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania. Informational Brochure. Managing editor A. Alonderis. Vilnius, 2013. 51 p.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Reprezentacinis leidinys. Ats. Red. A. Alonderis. Vilnius, 2010. 52 p.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Reprezentacinis leidinys. Sudarytojas G. Surgailis. Vilnius, 2007. 40 p.

 

Kariai ringe

Kariai ringe. Karių bokso klubo informacinis leidinys. Ats. Redaktorius ir sudarytojas Z. Gricko. Vilnius, 2009. 40 p.

 

Karininkų rengimui Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – 15 metų

Karininkų rengimui Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – 15 metų. Sudarytojas V. Tininis. Istorinis reklaminis leidinys. Vilnius, 2007. 52 p.

 

Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos

Janulaitienė N., Jakštys G. Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos. Mokslo studija. Ats. Red. V. Rakutis. Vilnius, 2010. 116 p.

 

Šalies saugumas ir gynyba

Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Gedminienė, R. Šalies saugumas ir gynyba. {Metodinė medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams}.– Vilnius: LKA, 2016.– 135 p., iliustr.

 

Šalies saugumas ir gynyba

Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Gedminienė, R. Šalies saugumas ir gynyba. {Mokomoji medžiaga Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams}.– Vilnius: LKA, 2016.– 160 p., iliustr.

 

Tango

Šerelis, V. Tango {Pjesė}.- [Kariūnų estetinio lavinimo priemonė].– Atsakingoji redaktorė Eglė Trataitė-Žebelienė. Vilnius, 2014, 38 p.