Šaudymo statutas. III dalis. Sunkusis kulkosvaidis. A. Šaudymas (tiesiai taikant). 1925 m.

Šaudymo statutas. D. 3, Vokiškas 08 metų tipo sunkusis kulkosvaidis. A. Šaudymas (tiesiai taikant): projektas. – Kaunas : Vyr. štabo Karo mokslo skyrius, 1925. – 109, [3] p., [7] iliustr. lap. : lent., dokumentų formos; 15 cm

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje

623.55 Ša – 143

 Visatekstis dokumentas

I. Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo teorija.

     1. Šaudant kulkosvaidžiu automatiškai, visų iš vamzdžio išlėkusių kulipkų trajektorijos sudaro trajektorijų pėdą.

     2. Lengvojo kulkosvaidžio trajektorijų pėdas žymiai skiriasi nuo šautuvų trajektorijų pėdo, keliems šautuvams kartu šaudant, jeigu, pavyzdžiui, viena grenadierių  grandis šaudo į tą patį vieno taikinio tašką, tada veikia aštuoni įvairūs šautuvai, kurių vamzdžiai niekada nešaudo visai vienodai; be to, 8 žmonės daro prie kiekvieno šūvio nors mažų, bet įvairių klaidų. Iš to pasidaro daug didesnis trajektorijų pėdas (a), negu šaudant iš lengvojo kulkosvaidžio tokiu pat vamzdžių  vienam šauliui, kuris gali daryti klaidų, bet visgi daug mažiau, negu aštuoni įvairūs žmonės.(p.3).