Tarpukario Lietuvos

kariniai  STATUTAI

1936–1940

 


Vidaus tarnybos statutas. Sargybų tarnyba. V d. 1938 m. (p. 78)

 
 

 

Pėstininkų statutas. D2. Kautynės. 1936 m.

Ryšių statutas. D2. Priemonių naudojimo taisyklės. 1936 m.

Priešlėktuvinės apsaugos oro sekėjų tarnybos statutas. 1936 m.

81 m m minosvaidžių šaudymo statutas. 1937 m.

Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas. 1937 m.

Artilerijos statutas. D2. Kautynės. 1937 m.

Aviacijos naikintuvų statutas. 1937 m.

Kariuomenės junginių statutas. Tarnybos. II d. 1937 m.

Kariuomenės drausmės statutas. 1937 m.

Pėstininkų statutas. D1. Rikiuotė. 1937 m.

Poligono statutas. 1937 m.

Artilerijos statutas. 1938 m.

Automatinių pabūklų šaudymo statutas. 1938 m.

 

Intendantūros lauko tarnybos statutas. 1938 m.

Vidaus tarnybos statutas. Sargybų tarnyba. D5. 1938 m.

Kavalerijos statutas. D2. Kautynės. 1938 m.

Artilerijos statutas. D4. Pabūklai ir šaudmenys. 1939 m.

Artilerijos statutas. D5. Topografija. 1939 m.

Karo sanitarijos lauko tarnybos statutas. 1939 m.

Kulkosvaidinio ir šautuvinio lėktuvų šaudymo statutas. 1939 m.

Pėstininkų statutas. D2. 1939 m.

Žvalgomosios aviacijos statutas. 1939 m.

81 mm minosvaidžių mokymo statutas. 1940 m.

Artilerijos statutas. D1. Rikiuotė. 1940 m.

Ryšių statutas. Kabelinės lauko linijos. III d. 1940 m.