Įgulos statuto priedėlis. 1919 m.

Laikinasis Garnizono Įgulos statutas. 1919 m.

Laikinasis Kariškių santykių ir pareigų statutas. 1919 m.

Laikinasis Lauko tarnybos statutas. 1919 m.

Laikinasis Rikiuotės statutas. 1919 m.

Laikinasis Sanitarijos statutas. 1919 m.

Laikinasis Drausmės statutas. 1919 m.

Drausmės statutas. 1920 m.

Laikinasis Įgulos statutas. 1920 m.

Lauko tarnybos statutas. 1921 m.

 Lietuvos kariuomenės dvasiškijos statutas. 1921 m.

Pėstininkų rikiuotės statutas. 1921 m.

Vidaus tarnybos statutas. 1921 m.

 

Karo baudžiamasis statutas. 1922 m.

Kautynių skyrius ir jo vartojimas kautynėse. 1922 m.

Pėstininkų rikiuotės statutas. D1. Pėstininkų parengimas. 1922 m.

Lauko tarnybos statutas. 1923 m.

Pėstininkų rikiuotės statutas. D2. Pėstininkų veiksmai. 1923 m.

Šaudymo statutas. D1. 1923 m.

Šaudymo statutas. D3. Sunkusis kulkosvaidis. 1923 m.

Vidaus tarnybos statutas. 1924 m.

Artilerijos rikiuotės statutas. D1. 1925 m.

Artilerijos rikiuotės statutas. D2. 1925 m.

Šaudymo statutas. D1. 1925 m.

Šaudymo statutas. D3. 1925 m.

Kavalerijos statutas. 1925 m.