LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Responsive image

One

Responsive image

Two

Responsive image

Three


LKA bibliotekos veikla

LKA bibliotekos teikiamos paslaugos:

  • leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinį abonementą);
  • informacijos paieška;
  • vartotojų užsakymų atlikimas;
  • kopijavimas;
  • skenavimas.

Responsive image

Elaba baigiamųjų darbų talpinimas

Kariūnų, magistrų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos. Kariūnai, magistrai ir doktorantai prieš 5 darbo dienas iki viešo gynimo, savo baigiamąjį darbą turi pateikti į eLABa talpyklą.

Responsive image

Prenumeruojamos duomenų bazės

  • EBSCO Publishing – viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas. Prieiga suteikiama prie žurnalų, monografijų, konferencijų, pranešimų medžiagos šiomis temomis: humanitariniai, socialiniai mokslai, rinkodara, vadyba, finansai, gamtos mokslai, medicina ir t. t.
  • Springer EBooks Collections – elektroninės visatekstės knygos. Prieiga suteikta prie Behavioural Science and Psychology, History, Law and Criminology, Political Science and International Studies ir Social Sciences kolekcijų.
  • Taylor & Francis — viso teksto duomenų bazę sudaro įvairios tematikos žurnalai nuo 1997metų.

Responsive image