LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Kontaktai


Direktorė

Daiva Kalvaitienė
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel.: KATT 24678 (+370 5 210 3678)
El. paštas daiva.kalvaitiene@lka.lt

Patarėjas

Arvydas Kažukauskas
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
El. paštas arvydas.kazukauskas@lka.lt

Teminiai bibliotekininkai:

Nacionalinis saugumas ir gynyba / Gynybos studijos
Greta Šmigelskienė
greta.smigelskiene@lka.lt  

Tarptautiniai santykiai / Karinė diplomatija
Ina Reivytienė 
ina.reivytiene@lka.lt 
 
Gynybos technologijų vadyba / Gynybos išteklių vadyba
Danguolė Gimžiūnaitė
danguole.gimziunaite@lka.lt 


Registracija ir informacija

Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel. +370 5 273 55 49
El. p. biblioteka@lka.lt


Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 21 81
El. p. biblioteka@lka.lt