LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Kontaktai


Registracija ir informacija

Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel. KATT 25549 (+370 5 273 55 49)
El. p. biblioteka@lka.lt

Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 21 81
El. p. biblioteka@lka.lt

Daiva Kalvaitienė
Direktorė
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel. KATT 24678 (+370 5 210 3678)
El. p. daiva.kalvaitiene@lka.lt

Arvydas Kažukauskas
Patarėjas
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
El. p. arvydas.kazukauskas@lka.lt

Jolanta Krupavičienė
Informacijos išteklių formavimas
Tel. KATT 24679 (+370 5 210 36 79)
El. p. jolanta.krupaviciene@lka.lt

Astolda Šadienė
Elektroninės periodikos prenumerata
Tel. KATT 25549 (+370 5 273 55 49)
El. p. astolda.sadiene@lka.lt

Valdas Kriauza
Duomenų bazių administravimas
El. p. valdas.kriauza@lka.lt

Eglė Ragauskaitė
Leidybos planavimas, metodinis konsultavimas
Tel. KATT 24679  (+370 5 210 36 79)

El.p. egle.ragauskaite@lka.lt

Teminiai bibliotekininkai

Greta Šmigelskienė
Kariūnų studijų programos: Gynybos studijos; Nacionalinis saugumas ir gynyba; Gynybos technologijų vadyba
Tel. KATT 45549
El. p. greta.smigelskiene@lka.lt  

Danguolė Gimžiūnaitė
Kariūnų studijų programos: Gynybos technologijos ir Gynybos technologijų vadyba 
Tel. KATT 45549
El. p. danguole.gimziunaite@lka.lt 

Ina Reivytienė
Ištęstinės studijos
El. p. ina.reivytiene@lka.lt