LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Kontaktai


Direktorė

Daiva Kalvaitienė
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel.: KATT 24678 (+370 5 210 3678)
El. p. daiva.kalvaitiene@lka.lt

Patarėjas

Arvydas Kažukauskas
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
El. p. arvydas.kazukauskas@lka.lt

Teminiai bibliotekininkai:

Nacionalinis saugumas ir gynyba / Gynybos studijos
Greta Šmigelskienė
El. p. greta.smigelskiene@lka.lt  

Tarptautiniai santykiai / Karinė diplomatija
Ina Reivytienė 
El. p. ina.reivytiene@lka.lt 
 
Gynybos technologijų vadyba / Gynybos išteklių vadyba
Danguolė Gimžiūnaitė
El. p. danguole.gimziunaite@lka.lt 

Bibliotekos darbuotojai:

Jolanta Krupavičienė
Informacijos išteklių formavimas
El. p. jolanta.krupaviciene@lka.lt

Valdas Kriauza
Duomenų bazių administravimas
El. p. valdas.kriauza@lka.lt

Astolda Šadienė
Elektroninės periodikos prenumerata
El. p. astolda.sadiene@lka.lt


Registracija ir informacija

Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Tel. +370 5 273 55 49
El. p. biblioteka@lka.lt


Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 21 81
El. p. biblioteka@lka.lt