LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Bibliotekos veikla


Biblioteka kuria studijoms ir mokslui palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos šaltinių.

Siekdamas aprūpinti akademijos studentus, dėstytojus, mokslininkus ir tyrėjus reikalingais informacijos ištekliais bei efektyviomis akademinės informacijos paslaugomis, centras kaupia ir formuoja pagrindinį Lietuvos karo mokslų informacijos išteklių fondą bei atveria jį šalies visuomenei, organizuoja leidybos procesus ir vykdo mokslinės produkcijos viešinimą.

Karo mokslų informacijos išteklių fondų vartotojai yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų bendruomenė, profesinės karo tarnybos kariai, studentai (kariūnai ir kitų aukštųjų mokyklų studentai), mokslininkai, dėstytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai ir visuomenė, (įskaitant nevyriausybines, pilietines, politines, savanoriškas, neformaliojo ugdymo, jaunimo ir suaugusiųjų organizacijas), besidomintys karybos, gynybos, saugumo, patriotinio ugdymo sritimis.

Biblioteka atsakinga už sklandų leidybos procesų organizavimą ir mokslinės produkcijos viešinimą. Puoselėjant šiuolaikinės atvirosios prieigos leidybos standartus moksliniai žurnalai talpinami, saugomi ir viešinami elektroninėje leidybos platformoje. Tai užtikrina mokslinės produkcijos sklaidą, informatyvią skaitmeninę išraišką, padidina žurnalų matomumą ir prieinamumą mobiliuosiuose įrenginiuose.

Biblioteka atstovauja LKA įvairiose organizacijose, susijusiose su bibliotekine bei leidybine veikla ( Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciume, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijoje (LMBA), Lietuvos mokslo periodikos asociacijoje (LMPA), Lietuvos akademinių leidyklų asociacijoje (LALA) ir kt.)

Biblioteka yra atvira visuomenei, užtikrinantis mokymosi visą gyvenimą principą, padedantis plėsti kariuomenės ir civilinių institucijų, asociacijų bei viešųjų įstaigų, prisidedančių prie  krašto apsaugos sistemos stiprinimo, bendradarbiavimą.

Biblioteka puoselėja bendradarbiavimą su Šaulių sąjunga, visuomenine organizacija Birutietės, atminties institucijomis ( Lietuvos karo muziejus, Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir kt.).

Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės (PDF)