LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Misija, vizija


Vizija – biblioteka yra modernus ir dinamiškas studijų bei mokslo informacijos išteklių centras, kuriame puoselėjama studijoms ir mokslui palanki informacinė aplinka, teikiamos paslaugos ir prieiga prie reikalingų informacijos šaltinių, vykdomos paramos leidybai funkcijos.

Misija –  tenkinti Akademijos bei visos krašto apsaugos sistemos bendruomenės informacinius studijų ir mokslo poreikius bei formuoti unikalų ir didžiausią karo mokslo leidinių fondą šalyje.

Pagrindinės funkcijos:

–      teikti bibliotekos paslaugas Akademijos bendruomenės nariams ir kitų KAS institucijų kariams ir darbuotojams;

–      populiarinti Akademijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir karo mokslus;

–      teikti metodinę paramą LK vienetams, vykdantiems bibliotekų funkcijas;

–     vykdyti paramos leidybai funkcijas.