Pėstininkų rikiuotės statutas. II dalis. 1923 m.

Pėstininkų rikiuotės statutas. D.2,  Pėstininkų veiksmai manevrinėse kautynėse. – Kaunas : K.A.M. karo mokslo skyriaus leidinys 1923 (Kaunas : „Varpo“ bendrovės sp.). – 156, [2] p. : iliustr.; 17 cm.

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje

Šifras  355.51 Pe – 197

 Visatekstis dokumentas

      Šito statuto tikslas duoti bendrą visų šių dienų kautynių stadijų apžvalgą ir, svarbiausia, įskiepyti kariuomenei supratimą, kad pėstininkams reikia bendradarbiauti su padedamosiomis kariuomenės rūšimis, bendradarbiauti atskiromis pėstininkų dalims tarpusavy ir kuo plačiausiai sunaudoti įvairias šių dienų ugnies ir technikos priemones.

      Šitas statutas nurodo principus ir nubrėžia tvarką bendriems atvejams, mažai tekliudydamas įvairius atskirus atsitikimus, kad nepavirsų negyva skema.(p.3).