Šaudymo statutas. I dalis.  1923 m.

Šaudymo statutas D. 1, A. Šaudymas : vokiečių 1898 metų tipo šautuvai, karabinai ir automatiški pistoletai: projektas. – Kaunas : K. A. M. Karo mokslo skyriaus leidinys, 1923 ([Kaunas] : Valstybės spaustuvė.). – 262, [2] p., [2] brėž. lap. : iliustr. ; 16 cm. – (Lietuvos kariuomenės statutai)

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
623.55 Ša-143.

Visatekstis dokumentas

Išmokymas galima laikyti atliktu taisyklingais pagrindais, jeigu kariuomenės dalis gali atlikti visa tai, kas reikalinga karui, ir jeigu kautynių lauke jai nereikės atsisakyti nuo to, ko ji yra išmokusi taikos metu.

Už kuopos išmokymą šaudyti atsako kuopos vadas.

Aukštesnieji viršininkai, leisdami kuopos vadams elgtis visiškai savarankiškai, turi įsikišti į mokymo reikalus, jeigu pastebi klaidų ( p.69).