Lauko tarnybos statutas.  I dalis. 1923 m.

Lauko tarnybos statutas. D. 1 : projektas. – Kaunas : K. A. M. Karo mokslo skyriaus leidinys, 1923.   – 194, [1] p.: iliustr. – (Lietuvos kariuomenės statutai)

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.51 La- 464.

 Visatekstis dokumentas

a) Bendri pagrindai.

13. Planingas kariuomenės lauko veikimo išvystymas reikalauja iš viršininko tvirto nuolatinio valdymo, t. y. savo valdinių (dalių, žmonių) pastangų suderinimo, siekiant duotąjį tikslą.

18. Kariuomenė kare valdoma operaciniais nurodymais, duodamais jos viršininkų.

19. Valdymo pagrindu turi būti padėtas principas, kad kiekvienas karys suprastų savo uždavinį, kurį jam reikės spręsti.

20. Nurodymai kautynių uždaviniams vykdyti, žygiavimui, postoviui ir kitiems lauko veiksmams , t.y. operaciniai nurodymai duodami įsakymų, paliepimų ir direktyvų formoje ( p.5).