Šaudymo statutas. D1. 1925 m.   

Šaudymo statutas. D. 1, RossoEnfieldo šautuvo (1914 m. pavyzd.) techniškoji dalis : [projektas]. – Kaunas : Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys, 1925. – 44, [2] p., [1]brėž. lap. : brėž. ; 17 cm

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Visatekstis dokumentas

7. Nevartojamų šautuvų laikymas.

109. Nevartojami šautuvai laikomi užrakinti tam tikruose sandėliuose ar spintose. Šautuvų spyna tuokart turi būti atidaryta, diržas nusegtas, durtuvo geležtė turi kyšoti iš makščių maždaug per 3 cm.

110. Draudžiama laikyti šautuvai rūsiuose, prie sienų, ar tiesiog ant žemės. Prieš padedant nevartotinus šautuvus į tam tikrą laikymo vietą, jie turi būti keletą dienų pagrečiui valomi, kad nerūdytų. Reikalui esant, šautuvai valomi mažiausia vieną kartą per mėnesį. Šautuvai valomi kaskart, kaip pasirodo ant jų rūdys. Dulkės nenuoda šautuvui rūdyti ir todėl jos laikytinos (p.33).