Laikinasis drausmės (disciplinos) statutas. 1919 m. 

Laikinasis drausmės (disciplinos) statutas : [dėl kareivių ir karininkų drausmės užtikrinimo]. – [Kaunas] : [s.n.], [1919] (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – [4] p.

Originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Šifras 355.5 (474.5) La – 129

Visatekstis dokumentas

Bendri nurodymai

§ 1. Lietuva, po kelių vergijos amžių atgaivina savo valstybę, žengia prie naujo, laisvo, demokratingo gyvenimo. Todėl ji šaukia visus Lietuvius piliečius sudaryti organizuotą piliečių pajėgą valstybės sienoms griauti ir vidaus tvarkai laikyti.

§ 2. Lietuvos apsauga privalo būti sudaryta tobūliausios kariuomenės pavyždžiu.

§ 3. Kad apsauga būtų tobūla ir veikliai, tvirtai sutariamai eitų savo pareigas, reikalinga griežčiausia kareivių ir kariškių drausmė ( disciplina).

§ 4. Drausmei reikalinga, kad visi viršininkų tarnybos įsakymai, griežtai ir sąžiningai būtų vykdomi. Įsakymai, kurie aiškiai prieštarauja Valstybės įstatymams, nevykdomi.( pusl.nenurodyti- nenumeruoti).