Laikinasis garnizono (įgulos) statutas. 1919 m. 

Laikinasis garnizono (įgulos) statutas. – [Kaunas]: Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1919 (Kaunas: Š.Neumano spaustuvė ). – [1], 31 p. ; 16 cm

Originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Visatekstis dokumentas

             Svarbiausia taikos laiku kareivio pareiga, tai sargybos tarnyba. Sargybos valandomis jis sergsti turtą ar šiaip svarbius dalykus. Stovėdamas savo vietoj jis turi didelių teisių : gali vartoti ginklą ir reikalui atsitikus net žmogui gyvybę atimti. Bet neteisėtai žmogų nužudęs jis teisiamas ir baudžiamas nepartojęs kur reikiant  ginklo.

1. Įgulos viršininkas ir kamendantas.

               Visa kiekvienos gyvenamos vietos kariuomenė sudaro įgulą. Vyresnysis iš vietos viršininkų skiriamas įgulos viršininku. Be to įguloj esti kamendantas, kuris prižiūri sargybas ir žiuri, kad įgulos tarnyba eitų kaip reikant. (psl.1).