Laikinasis Kariškių santykių ir pareigų statutas. 1919 m. 

Laikinasis kariškių santikių ir pareigų statutas. – Kaune : [s.n.], 1919 ([Kaunas] : [Valstybės sp.]). – 8 p. ; 16 cm

Originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

Visatekstis dokumentas

I. Kariškių santikiai ir pareigos.

§ 1. Per ilgus amžius Lietuvos žmonės buvo savo kaimynų skriaudžiami. Kad tos skriaudos daugiau nebūtų, reikalinga, kad Lietuva būtų laisva, demokratinga valstybė. Savo valstybei turėti, reikalinga didžiausia drausmė ir tvarka jos kariuomenėje. Todėl kiekvienas kariškis privalo gerai savo pareigas vykdyti, kaip tai yra įsakyta Apsaugos statutuose (p.2).

§ 9. Visi kariškieji netarnyboj turi lygias teises su piliečiais (p.4).