Įgulos Statuto priedėlis. 1919 m. 

Igulos statuto priedėlis. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1919 (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). –  6 p. ; 16 cm + [1] tvarkaraščio lap.

Originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Šifras 355 Ig 39

Visatekstis dokumentas

Žodžio raportų pavyzdžiai.

 

                      Sargybos viršininkui, sargybų dežūrui ir karo ligoninės dežūrui:

 

1) Žodžio raporto pavyzdys sargybos viršininkui:

 

      Ponas viršininke! Valstybės Banke ir vietose yra: tiek ir tiek, tokios ir tokios tarnybos karininkų, tiek eilinių kareivių ir tiek muzikantų. Ligi šiol sargyboje ir vietose nieko natsitiko (arba tas ir tas atsitiko).

 

2) Žodžio raporto pavyzdys sargybos dežūrui:

 

      Ponas viršininke! Į pirmąjį Vilniaus dalį sargybai pasiųsta tiek karių, tiek eilinių, tiek muzikantų. Dežūruojant nieko neatsitiko (arbatas ir tas atsitiko). (p.1).