Laikinasis lauko tarnybos statutas. 1919 m. 

Laikinasis lauko tarnybos statutas. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1919 (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – [1], 43 p. : iliustr.; 18 cm

Originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

Visatekstis dokumentas

1. Be ko negalima priešo nuveikti.

1. Kiekvienas kariškis, vykdindamas kovoje vyresnybės įsakymus, turi parodyti savo sumaningumą ir iniciatyvą. Lauko statutas duoda jam bendrus veikimo nurodymus (p.1).

2. Kariuomenės valdymas

8. Viršininką iš rikiuotės išmušus, vyriausias likusiųjų viršininkų, kol bus paskirtas naujas, eina viršininko pareigas (p.2).