Laikinasis rikiuotės statutas. 1919 m. 

Laikinasis rikiuotės statutas. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1919 (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – 91, [3] p. ; 17 cm

Originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

Visatekstis dokumentas

Kareivius lavinant labiausiai atsižiūrima į tai, kad jie būtų kuo geriausiai karan prirengti. Taigi kareivius labiausiai mokinama savistoviai veikti, gerai šaudyti po vieną, prisitaikinti prie vietos, apsikasti ir apskritai pratinti prie visų veiksmų laukuose dieną ir ypač naktyje.

Ypatingai atsižiūrima į vieno mokymą, kad iš kareivių išdirbus savistovius mūšio veikėjus.

Tik laukuose kareiviai ir jų vadai gali būti gerai karan rengiami (p.1,2).