Laikinasis įgulos statutas. 1920 m. 

Laikinasis įgulos statutas. – 2-a papild. ir patais. laida. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1920 ([Kaunas] : [Valstybės sp.]). – 56 p., [1] sulankst. lent. lap. ; 14 cm

Kn. taip pat: Priedėlis, p. 49 –56.

Originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Šifras 355.5 La – 129

Visatekstis dokumentas

1. Bendrieji sargyboms nurodymai

            Svarbiausia taikos laiku kareivio pareiga, tai sargybos tarnyba. Sargybos valandomis jis sergsti turtą ar šiaip svarbius dalykus. Stovėdamas savo vietoj, jis turi didelių teisių: gali vartoti ginklą ir, reikalui atsitikus, net žmogui gyvybę atimti. Bet neteisėtai žmogų nužudęs jis teisiamas ir sunkiai baudžiamas, o taip pat teisiamas ir baudžiamas nepavartojęs kur reikia ginklo.(p.16).