Lauko tarnybos statutas. 1921 m. 

Lauko tarnybos statutas: laikinai. –  Pakartotas 1919 m. leidinys. – Kaunas: Krašto apsaugos ministerijos literatūros skyrius, 1921. – 46 p.; 15 cm

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras 355.07 La – 464

Visatekstis dokumentas

10. Stovykla tarp butų.

84. Stovyklos tarp butų geros tuomi, kad jos leidžia kariuomenei atsilsėt, leidžia visuomet laikyti kariuomenę kovon paruoštą ir priešui kliudo jos sekti.

85. Stovyklose tarp butų pirmiausia žiūrima, kad nebūtų iš priešo pusės pavojaus, paskui gi žiūrima žmonių ir arklių sveikatos.

86. Stovyklų tarp butų paskyrimas ir išskirstymas daroma ta pačia tvarka, kaip ir butų ir žygio stovyklų (p.8).