Drausmės statutas. 1920 m.   

Drausmės statutas : originale Krašto apsaugos ministerio parašyta: „Tvirtinu. 1/IX p. l. Žukas“. – Kaunas : Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1920 (Kaunas : Valstybės sp.). – 30 p. ; 15 cm
     Kn. taip pat: 1921 metų (pašauktųjų ir savanorių) pabaudų knyga

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Šifras A67/920.

Visatekstis dokumentas

1 straipsnis. Karinė drausmė yra pamatas, kuriuo remiasi kiekviena armija.

Karinė drausmė reikalauja iš kiekvieno kario (kariškio), neatsižvelgiant kokio jis laipsnio arba kokią vietą jis užima, griežtai ir tikrai vykdinti karo įstatais nustatytas taisykles ir neprieštaraujant pildyti savo vyresnybės įsakymus, kaip karo, taip ir taikos apystovose, išskiriant vien tuos atsitikimus, kada viršininkas valdomajam įsako padaryti aiškiai nusikalstamą darbą (p.3).