Vidaus tarnybos statutas. 1921 m. 

Vidaus tarnybos statutas : projektas. – Kaunas : Generalinio štabo Literatūros skyriaus leidinys, 1921 (Kaunas : Valstybės sp.). – 174 p. ; 17 cm

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.511 Vi33.

Visatekstis dokumentas

Statute nurodyta tvarka vidaus tarnybai eiti būtina kaip taikos, taip ir karo laiku visose kariuomenės gyvenimo ir veikimo sąlygose.

Statuto šalintis leidžiama tik atsitikimuose ir tvarkoj, kurią statutas nurodo.  Jei kai kurie statuto reikalavimai, ypatingoms apystovoms esant, neįvykdomi, kariuomenės dalių vadams ir vadų viršininkams leidžiama tuos reikalavimus pakeisti kitais, kurie tiktų statuto dvasiai, tvarką ir drausmę palaikytų ( p.3).