Pėstininkų rikiuotės statutas. I dalis. Pėstininkų parengimas. 1922 m. 

Pėstininkų rikiuotės statutas. D.1, Pėstininkų rengimas. –  Kaunas : K.A.M. Karo mokslo skyriaus leidinys, 1922 ( Kaunas : „Varpo“ bendrovės sp.). – 150 p.: iliustr.; 18 cm

Originalas saugomas Kauno technologijų universiteto bibliotekoje

Šifras C46330

Visatekstis dokumentas

      Šis statutas turi būti privalomas vadovėlis mokant pėstininkus rikiuotės ir rengiant juos kautynėms.

      Statutas turi nurodymus, kuriais turi vadovautis visų laipsnių viršininkai; tuo bus pasiektas mokymo vienodumas, taigi ir doktrinos vienodumas.

      Statutas nustato, ko reikalaujama iš rikiuotės mokymo, duoda pavyzdžių rikiuotėms ir tvarkoms, nurodo jose visų asmenų pareigas, būdus joms valdyti ir jomis veikti.(p.3).