Vidaus tarnybos statutas. 1924 m.   

Vidaus tarnybos statutas : projektas : [patvirtinta 1924 m. liepos 23 d.]. – Kaunas : Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys, 1924 (Kaunas : Valstybės sp.). – 193 p. ; 16 cm

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Visatekstis dokumentas

Kariuomenė yra priemonė tautos idealams pasiekti. Kad pasiektų šį aukštą ir kilnų tikslą, kariuomenė turi būti tvirta dorovės, kūno ir technikos atžvilgiu.

Kariuomenės vidaus gyvenimo tvarką nustato Vidaus Tarnybos Statutas. Jis yra privalomas visai Lietuvos kariuomenei.

Statute nurodyta tvarka vidaus tarnybai eiti yra būtina tiek taikos, tiek karo laiku visose kariuomenės gyvenimo ir veikimo sąlygose. Nuo statuto šalintis leidžiama tik tvarkoje ir atsitikimuose, kuriuos statutas nurodo (p.7 ).