Artilerijos rikiuotės statutas. I dalis. Pabūklo mokymas. 1925 m. 

Artilerijos rikiuotės statutas. D.1, Pabūklo mokymas: projektas. – Kaunas : Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys, 1925 ( Kaunas: Valstybės sp.). –  60,[2] p.: brėž. –  Prieš antr.: Lietuvos kariuomenės statutai

Originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

Visatekstis dokumentas

      1. Bendromis taisyklėmis pabūklas su dėže sudaro neskiriamą kautynių vienetą.

     2. Šaudant dėžė statoma per pusę žingsnio greta pabūklo, dešinėje arba kairėje. Tarp pabūklo ir dėžės statomas kilnojamasis skydas. Antras toks pat skydas statomas dešinėje arba kairėje prie lafeto uodegos. Viršutinė kilnojamoji pabūklo skydo dalis pakelta, apatinė nuleista. Dėžės durelės atviros.

     Pastaba. Bendrai imant, dėžė yra statoma kairėje pabūklo pusėje, tik vokiškų pabūklų dėžė statoma dešinėje. Paprastai dėžė galima statyti taip, kaip reikalauja kautynių apystovos. (p.3).