Artilerijos rikiuotės statutas. II dalis. Baterijos mokymas. 1925 m. 

Artilerijos rikiuotės statutas. D. 2, Baterijos mokymas: projektas.  – Kaunas : Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys, 1925 ( Kaunas: Valstybės sp.). – 52, [2] p. : brėž. – Prieš antr.: Lietuvos kariuomenės statutai

Originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

Visatekstis dokumentas

I.SKILTIS.

Baterijos išskaičiavimas.

      1. Bateriją sudaro: 4 pabūklai, 8 šovinių dėžės, 3 telefonų dviračiai, kulkosvaidžių būrys ir gurguolė.

Jo skirstoma į:

      1)kautynių dalį,

      2) baterijos rezervą ir

      3) gurguolę.

Pastaba. Gaubicų baterija turi 12 šovinių dėžių (p.7).