Kavalerijos statutas. I dalis. 1925 m.

Kavalerijos statutas. D. 1, Vieno mokymas : projektas. – Kaunas : Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys, 1925 (Kaunas : Valstybės sp.). – 75 p. : iliustr. ; 17 cm. – (Lietuvos kariuomenės statutai)

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Šifras
A 419/931.

Visatekstis dokumentas

Karas reikalauja kaip iš raitininkų (kavaleristų), taip ir iš visų kitų kariuomenės rūšių jojėjų, kad jie visiškai mokėtų valdyti arklį, o iš arklio, kad jis klausytų, būtų vikrus ir patvarus.

Vieno mokymas joti pirmiausia turi tikslą parengti jojėją, kuris tobulai valdytų savo arklį ir ginklą visais greičiais ( aliurais) jodamas, visais kautynių ir lauko tarnybos atvejais.

Dėl arklių ir žmonių sudėties įvairumo negalima duoti kiekvienam atskiram atvejui tikrų taisyklių. Šis statutas duoda tik pagrindinius dėsnius jojėjui mokyti. Viršininkas, kuris moko joti, turi atsidėjęs prižiūrėti kiekvieną jojėją ir kiekvieną arklį, ir šalinti visus trūkumus ir klaidas, žiūrėdamas kiekvieno jojėjo ir arklio ypatybių, bet nė kiek nenukrypdamas nuo šio statuto nustatytų dėsnių ( p.3).