LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Mokomoji medžiaga


Teminių bibliotekininkų parengta mokomoji medžiaga:

– Nuorodų pateikimas tekste ir literatūros sąrašo sudarymas APA 7

– Bibliotekos paslaugos ir mokslinės informacijos šaltinių paieška

LMBA Projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001) įgyvendinimo metu buvo siekiama užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta nuotoliniam mokymuisi būtina informacinė infrastruktūra ir savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas, kurį sudaro 12 temų. Daugiau informacijos apie mokymo modulių kūrimą galite paskaityti LMBA svetainėje.

Mokomąją medžiagą sudaro:

Kviečiame naudotis šia LMBA įgyvendinto projekto medžiaga tiek akademijos studentus, tiek ir dėstytojus. 

Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“:

Šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas:

Informacijos tvarkymo programa RefWorks:

Informacijos tvarkymo programa EndNote Online:

Informacijos tvarkymo programa Mendeley:

Informacijos šaltiniai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos procese:

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos naujovės:

Mokslo rezultatų vertinimas:

Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų:

Autorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencija:

Autorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijos:

Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti: