GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Sisteminis katalogas

Metodiniai nurodymai

 

Bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A. Bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2007. 23 p.

 

Bakalauro studijų dalyko referatų rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A. Bakalauro studijų dalyko referatų rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2003. 22 p.

 

Bakalauro studijų kursinio projekto rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A. Bakalauro studijų kursinio projekto rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2005. 22 p.

 

Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing

Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., Žilinskas, A. Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing. – [Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius, 2015: LKA. – 56 p.

 

Karo meno istorijos tyrimų metodika

Rakutis V. Karo meno istorijos tyrimų metodika. Vilnius, 2006

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006. 64 p.

 

Lietuvos valstybės ir kariuomenės istorijos kursas

Meilus E. Lietuvos valstybės ir kariuomenės istorijos kursas. Metodinė knygelė. Vilnius, 2010. 32 p.

 

LKA kariūnų karinio mokymo pagrindiniai egzaminų, įskaitų ir lauko pratybų vertinimo reikalavimai

LKA kariūnų karinio mokymo pagrindiniai egzaminų, įskaitų ir lauko pratybų vertinimo reikalavimai. Vilnius, 2006.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006. 44 p.

 

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A.  Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2011. 20 p.

 

Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A. Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2003. 22 p.

 

Magistrantūros studijų dalyko rašto darbo rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A.  Magistrantūros studijų dalyko rašto darbo rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2011. 24 p.

 

Magistrantūros studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai

Makštutis A. Magistrantūros studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2011. 16 p.

 

Metodinės rekomendacijos ruošiantis fizinio parengtumo testui

Metodinės rekomendacijos ruošiantis fizinio parengtumo testui. Metodinė medžiaga. Vilnius, 2010. 41 p.

 

Mokslo tiriamojo darbo metodologiniai pagrindai

Maslauskaitė A. Mokslo tiriamojo darbo metodologiniai pagrindai. Vilnius, 2008. 83 p.

 

Personalo vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Prakapienė D., Smaliukienė R. Personalo vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Metodiniai nurodymai. Vilnius, 2012. 24 p.

 

Personalo vadybos studijų mokomosios praktikos rekomendacijos

Tumalavičius V. Personalo vadybos studijų mokomosios praktikos rekomendacijos. Metodiniai nurodymai. Vilnius, 2012. 24 p.

 

Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai

Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai. Metodiniai nurodymai. Ats. Red. G. Vitkus. Vilnius, 2012. 48 p.

 

Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai

Novagrockiekė J., Vitkus G. Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai. Vilnius, 2002. 30 p.

 

Rašto ir baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., Žilinskas, A. Rašto ir baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. Ats. Redaktorė Jūratė Guščinskienė. Vilnius, 2014. 54 p.

 

Rusijos ir nepriklausomų valstybių sandraugos politikos studijų metodika

Pugačiauskas V. Rusijos ir nepriklausomų valstybių sandraugos politikos studijų metodika. Vilnius, 2008. 23 p.

 

Transporto priemonių priežiūros ir remonto organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai

Buteliauskas S. Transporto priemonių priežiūros ir remonto organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2007. 23 p.

 

Valstybės darbo rinkos politika

Jančauskas E. Valstybės darbo rinkos politika. Vilnius, 2006. 58 p.

 

Viešojo administravimo studijų krypties programų mokomosios praktikos rekomendacijos

Tumalavičius V., Viešojo administravimo studijų krypties programų mokomosios praktikos rekomendacijos. Metodiniai nurodymai. Antrasis pataisytas leidimas. V., 2017, 28 p.