LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija


Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija

H 000 Humanitariniai mokslai
01H Filosofija
02H Teologija
03H Menotyra
04H Filologija
05H Istorija
07H Etnologija

S 000 Socialiniai mokslai
01S Teisė
02S Politikos mokslai
03S Vadyba
04S Ekonomika
05S Sociologija
06S Psichologija
07S Edukologija
08S Komunikacija ir informacija
T 000 Technologijos mokslai
01T Elektros ir elektronikos inžinerija
02T Statybos inžinerija
03T Transporto inžinerija
04T Aplinkos inžinerija
05T Chemijos inžinerija
06T Energetika ir termoinžinerija
07T Informatikos inžinerija
08T Medžiagų inžinerija
09T Mechanikos inžinerija
10T Matavimų inžinerija
P 000 Fiziniai mokslai
01P Matematika
02P Fizika
03P Chemija
04P Biochemija
05P Geologija
06P Fizinė geografija
07P Paleontologija
08P Astronomija
09P Informatika
A 000 Žemės ūkio mokslai
01A Agronomija
02A Veterinarija
03A Zootechnika
04A Miškotyra

B 000 Biomedicinos mokslai
01B Biologija
02B Biofizika
03B Ekologija ir aplinkotyra
04B Botanika
05B Zoologija
06B Medicina
07B Odontologija
08B Farmacija
09B Visuomenės sveikata
10B Slauga