LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Patentinė informacija


Patentinė informacija apibrėžiama kaip techninė informacija, esanti patentiniuose dokumentuose, ir bet kokia susijusi teisinė bei verslo informacija. Ši informacija jau seniai laikoma  labai svarbiu žinių šaltiniu, nes ji yra gyvybiškai reikalinga įvairių profesijų atstovams, nuo technikos kūrėjų ir tyrinėtojų iki teisės patarėjų ir verslo strategijos vadybininkų. Ši informacija svarbi ir dėl to, kad 80% mokslinės techninės informacijos yra paskelbiama tik patentiniuose dokumentuose ir niekur kitur.

Išradimo aprašymo paskelbimas yra esminis patentavimo proceso požymis. Daugiau kaip 100 milijonų paskelbtų patentų sudaro vieną didžiausių techninės informacijos šaltinių.

Patentinę informaciją galima panaudoti šiems tikslams:

– surasti technikos problemų sprendimus,

– nustatyti įrenginio ar būdo patentabilumą, t.y. galimybę užpatentuoti sukurtą išradimą,

– nustatyti technikos plėtotės tendencijas,

– sužinoti, kuo užsiima jūsų konkurentai,

– nustatyti rinkas, kuriose įrenginys arba būdas galėtų būti apsaugotas,

– įvertinti galiojančio patento užprotestavimo galimybę,

– išvengti galiojančio patento pažeidimo,

– generuoti idėjas naujiems įrenginiams arba būdams sukurti ir kt.

Informacijos apie pasaulio išradimus galite ieškoti nemokamose duomenų bazėse.

LKA Bibliotekoje yra sukauptas patentų fondas elektroninėse laikmenose.

Patentinės informacijos ir duomenų bazių klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 262 44 46 arba el. p. arvydas.kazukauskas@lka.lt

Patentų duomenų bazės:

Bibliotekos patentų fondas