LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Puslapis 5


Teminis bibliotekininkas

Gynybos technologijų vadyba:

Taikomoji matematika – Ebscohost ebooks.ktu.lt ebooks.vgtu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Technologijų fizikiniai pagrindai – Ebscohost ebooks.ktu.lt ebooks.vgtu.lt Tandfonline.com

Ginkluotės technologijų raida – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Informacinių technologijų pagrindai – Ebscohost ebooks.ktu.lt ebooks.vgtu.lt Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Kovos platformų technologijų raida – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Vadyba – Ebscohost Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Komunikacijos pagrindai – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Logistikos pagrindai – Ebscohost ebooks.vgtu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Ekonomika ir finansų valdymas – Ebscohost ebooks.ktu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Matematiniai metodai vadyboje – Ebscohost ebooks.ktu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Lyderystės pagrindai – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Karybos istorija – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Teisės pagrindai – Ebscohost ebooks.vgtu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Valdymo informacinės sistemos – Ebscohost ebooks.ktu.lt Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com

Gynybos inovacijų vadyba – Ebscohost Springer.com Cambridge.org Emeraldinsight.com Tandfonline.com