LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Publikacijos


Mokslo publikacijų paieška

LKA vardu skelbtų publikacijų paiešką galite atlikti eLABa paieškos portale tarp bibliotekos išteklių pasirinkus Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

Duomenų bazė:

Mokslo publikacijų duomenų bazėje LKA darbuotojai gali įvairiais aspektais analizuoti savo publikacijas, atsispausdinti statistines ataskaitas, publikacijų bibliografinius sąrašus žinodami:

Registracija:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dirbantys autoriai publikacijas registruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) talpykloje.

Kaip prisijungti eLABa sistemoje:

Pastaba:

Registruojant publikaciją, privalote nurodyti: LKA prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį ir tematiką.
Jei publikaciją užregistravo kita institucija, gavus iš eLABa sistemos pranešimą būtina pateikti LKA bibliotekai publikacijos kopiją, jei leidinys nėra atvirai prieinamas:

Instrukcijos

Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius

Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija