LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Chronologinis katalogas1995 m.

Chemijos laboratoriniai darbai. (1995). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Gaidelienė, B. (1995). Vokiečių kalba kariūnams: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jasiulionis, E. ir Narušis, J. (1995).
Karo topografija: Mokomoji knyga (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.


Kazlauskas, V. (1995). Kovos dvasia. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Laugalienė, G. (1995).
Check your grammar: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Laugalienė, G. (1995). Testai ir užduotys pagal ACL: Mokomoji knyga (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Laugalienė, G. ir Mironaitė, M. (1995). Tekstai karine tematika anglų kalba: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Mackevičienė, A. (1995). Kalbos kultūra: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Melnikas, B. (1995). Menedžmentas ir transformacijos Rytų Europos šalyse. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Melnikas, B. (1995). Vadybos kurso išplėstinė programa ir metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Mokslinio darbo akademijoje organizaciniai metodiniai nurodymai. (1995). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Palubinskas, V. ir Vilutienė, V. (1995). Chemijos laboratoriniai darbai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Smetona, A. (1995). Karybos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
Teritorinė gynyba: Konferencijos medžiaga. (1995). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tininis, V. (1995). Politologija kariams: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tininis, V. (1995). Sniečkus: 33 metai valdžioje. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vaičekonis, V. (1995). Medicininis parengimas (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Valaitis, S. (1995). Užsienio valstybių kariuomenių šarvuotoji kovos technika: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1995). Raketų kompleksai: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

1994 m.

Mironaitė, M. ir Stonkuvienė, R. (1994). Anglų kalba: Mokymo priemonė (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Gaidelienė, B. (1994). Vokiečių kalba (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jasiulionis, E. ir Narušis, J. (1994). Karo topografija: Mokomoji knyga (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Katinas, V. ir Zdanys, G. (1994). Informatika: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Katinas, V. ir Zdanys, G. (1994). Informatikos praktiniai darbai: Metodiniai nurodymai (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (1994). Radiacija ir apsauga nuo jos: Mokymo priemonė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Laugalienė, G., Mironaitė, M. ir Stonkuvienė, R. (1994). Anglų kalba: Mokymo priemonė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Milašius, V. ir Jankauskas, P. (sudaryt.). (1994). Šarvuotasis transporteris BTR-60PB: D. 2. Elektros įranga, važiuoklė, valdymo mechanizmai, stebėjimo prietaisai, gervė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sabaliauskas, L. (sudaryt.). (1994). Reaktyvinės prieštankinės granatos RPG-22: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sabaliauskas, L. ir Vizbaras, B. (sudaryt.). (1994). Optiniai stebėjimo prietaisai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1994). Šaudymo iš šaulių ginklų ir minosvaidžių taisyklės. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1994). 120 mm minosvaidis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1994). Naktinio regėjimo prietaisai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1994). Pistoletai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

1993 m.

Andriškevičius, J. (1993). Taktika ir matematika: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Andriškevičius, J. ir Kulys, Z. (1993). Karininko (vado) darbo su žemėlapiu pagrindai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Gaidelienė, B. ir Kižla, L. (1993). Vokiečių kalba: Mokymo priemonė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jačiauskas, I. ir Venckus, A. (sudaryt.). (1993). Balistika: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Karinė administracija : Krašto apsaugos tarnybos teisiniai pagrindai : Paskaitų konspektai.  (1993). Krašto apsaugos mokykla.

Kisinas, E. (1993). Karių apsaugos nuo naikinimo priemonių mokymo metodika. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (1993). Naikinimo priemonių charakteristika: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (1993). Padalinių apsauga ekstremaliomis sąlygomis: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (1993). Radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos priemonės: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. ir Stepaniukas, A. (1993). Nuodingosios medžiagos ir apsauga nuo jų: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kunigonis, R. (sudaryt.). (1993). Trumpas lauko fortifikacijos žinynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Milašius, V. ir Jankauskas, P. (sudaryt.). (1993). Šarvuotasis transporteris BTR-60PB: D. 1. Jėgainė, transmisija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Purvelis, S. (sudaryt.). (1993). Kumuliaciniai šaudmenys: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Purvelis, S. (sudaryt.). (1993). Povamzdinis granatsvaidis GP-25: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Purvelis, S. (sudaryt.). (1993). Šaunamųjų ginklų istorijos raida: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rukštelienė, G. (1993). Prancūzų kalba: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Smetona, A. (sudaryt.). (1993). Rusų – lietuvių ir lietuvių – rusų karybos terminų žodynėlis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1993). 7,62 mm Dragunovo snaiperio šautuvas (SVD): Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1993). 7,62 mm Kalašnikovo kulkosvaidis (PK, PKS, PKB ir PKT): Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1993). Rankiniai prieštankiniai granatsvaidžiai RPG-7 ir RPG-7D: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1993). Šarvuočio BTR70 ginkluotė: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Uogintas, S. (sudaryt.). (1993). Šaulių ginklų ruošimas šaudymui ir jų priežiūra po šaudymo: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1993). 5,45 mm Kalašnikovo automatinis šautuvas AK 74: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1993). 5,45 mm Kalašnikovo automatinis šautuvas AKS 74U: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1993). Pistoletai kulkosvaidžiai: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Venckus, A. (sudaryt.). (1993). Rankinės granatos: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

1992 m.

Kisinas, E. (1992). Individualios apsaugos priemonės: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (1992). Padalinių cheminis aprūpinimas: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. ir Varnas, B. (1992). Civilinė sauga: Radioaktyviojo užteršimo ir cheminio užnuodijimo įvertinimas: Mokymo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2000 m.

Ambrazevičius, A. (2000). Transporto mašinų teorijos pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Banzaitis, A., Gudelis, V., Kevličius, R. ir Rakauskas, J. (2000). Fizika: Užduotys ir metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.    
 
Dubauskas, G. (2000). Finansai ir apskaita: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2000: Informacinis leidinys. (2000).Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (sudaryt.). (2000). Pedagoginiai karių mokymo principai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (2000). Kario ugdymas: Vadovėlis kariniams instruktoriams ir vadams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puškorius, V. (2000). Ekonomika (D. 5). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vičys, Z., Kunigonis, R. ir Žarys, P. (2000). Miesto ir gyvenvietės fortifikacija: Civilinių statinių, jų konstrukcijų ir kitų civilinės statybos resursų panaudojimas mūšyje: Vadovėlis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

1999 m.

Gaigalienė, A., Kosteckienė, E. ir Šatienė, J. (sudaryt.). (1999). Vokiečių kalba: 4,5 metų studijų kursas neakivaizdininkams (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jačiauskas, I. ir Venckus, A. (1999). Balistika (2-asis patais. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Janulaitienė, N. (red.). (1999). Šveicarijos kariuomenė ir jos gynybos koncepcija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G., Gudėnienė, L., Mironaitė, M., Samuilevičienė, V., Stonkuvienė, R. ir Vilkaitienė, J. (sudaryt.). (1999). Anglų kalba: 4,5 metų studijų kursas neakivaizdininkams (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos karo akademija. (1999). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos nepriklausomybei – 80: Straipsnių rinkinys. (1999).Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Milašius, V. (1999). Šarvuočių BTR-PB ir BRDM-2 valdymas bei vairavimas: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puzinavičius, B. (sudaryt.). (1999). Bendroji ir karo psichologija: Mokomoji knyga (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Rukštelienė, J. ir Pukienė, M. (sudaryt.). (1999). Prancūzų kalba: 4,5 metų studijų kursas neakivaizdininkams (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Sabaitis, M., Balčiūnas, A. ir Janukevičius, J. (1999). Ryšiai: Mokomasis leidinys (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Samajauskas, A. (sudaryt.). (1999). Vado atmintinė (3-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Steiger, R. ir Zwygart, U. (1999). Karinė pedagogika: Vadovėlis kariniams instruktoriams ir vadams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Suryninas, I. (sudaryt.). (1999). Policijos ir Vidaus reikalų ministerijos įstaigų administracinė veikla. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vilutienė, V., Dzidzevičius, A. ir Žarys, P. (1999). Chemija: Mokomoji knygelė: D. 1. Sprogstamosios medžiagos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
1998 m.
 
Balčiūnas, A., Janukevičius, J. ir Sabaitis, M. (1998). Elektronikos pagrindai: Mokomasis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Baublys, J. (1998). Elektrotechnikos pagrindai (2-asis patais. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Bručas, K. (1998). Degalai, tepimo medžiagos ir techniniai skysčiai: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Čiočys, P. A. (1998). Pasienio teisės pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B., Gaigalienė, A., Kosteckienė, E. ir Šatienė, J. (1998). Tekstai karine tematika vokiečių kalba: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B., Gaigalienė, A., Kosteckienė, E. ir Šatienė, J. (1998). Vokiečių kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jareckas, M., Palubinskas, V. ir Vilutienė, V. (1998). Chemijos laboratoriniai darbai: Mokomoji knygelė (2-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jovaiša, L. (1998). Pedagogikos terminai: Sutrumpintas leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (sudaryt.). (1998). Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimo lentelės. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. (1998). Anglų kalbos tekstai karine tematika: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. (1998). Tekstai ir užduotys pagal ALC: Mokomoji knyga (D. 4). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G., Mironaitė, M., Stonkuvienė, R., Vilkaitienė, J., Gudėnaitė, L. ir Samuilevičienė, V. (1998). Anglų kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos karo akademija. (1998). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Milašius, V. (1998). Visureigiai „Defender” 90, 110: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Milašius, V. (1998). Vandens kliūčių įveikimas automobiliais ir ratinėmis kovos mašinomi: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Petrauskaitė, A. (1998). Logika: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Purvelis, S. (1998). Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika: Mokomoji knyga (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Purvelis, S. (1998). Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika: Mokomoji knyga (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Rukštelienė, J., Keršytė-Josadė, A., Pukienė, M. ir Loucate, R. (1998). Prancūzų kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tarasenka, P. (1998). Kovotojo mokymas (2-asis sutrump. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Venckus, A. ir Sabaliauskas, L. (sudaryt.). (1998). Rankinės granatos (2-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Venckus, A. (1998). Pistoletai: Mokymo priemonė (2-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Venckus, A., Sabaliauskas, L. ir Smilga, A. (sudaryt.). (1998). Šaulių ginklų ruošimas šaudymui ir jų priežiūra po šaudymo: Mokomoji knygelė (2-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
1997 m.
 
Baublys, J. (1997). Elektrotechnikos pagrindai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Būrio vado darbas organizuojant būrio apsaugą nuo naikinimo priemonių. (1997). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dragūnaitis, P. (1997). Teritorinė gynyba: Išgyvenimas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B., Gaigalienė, A., Kosteckienė, E. ir Šatienė, J. (1997). Vokiečių kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jaunimas ir pilietinė visuomenė: Forumo medžiaga. (1997). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Karybos specialistų rengimo problemos: Tarptautinė mokslinė konferencija. (1997). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Katinas, V. ir Ravdo, V. (1997). Informatikos praktiniai darbai (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, A. (1997). Apsaugos nuo naikinimo priemonių organizavimo pagrindai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (1997). Apsauga nuo naikinimo priemonių: Metodinė priemonė neakivaizdininkams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kuopos vado darbas organizuojant kuopos apsaugą nuo naikinimo priemonių ir karių mokymą lauko sąlygomis. (1997). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. (1997). Testai ir užduotys pagal ALC (D. 3). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G., Mironaitė, M., Stonkuvienė, R., Vilkaitienė, J., Gudėnaitė, L. ir Samuilevičienė, V. (1997). Anglų kalba karine tematika neakivaizdininkams: 4, 5 metų studijų kursas: Mokomoji knygelė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G., Mironaitė, M., Stonkuvienė, R., Vilkaitienė, J., Gudėnaitė, L. ir Samuilevičienė, V. (1997). Anglų kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Narušis, J. ir Jasiulionis, E. (1997). Topografinių žemėlapių skaitymas: Mokomieji ir kontroliniai pratimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pincevičius, A., Misevičius, G., Eidukevičius, R. ir Rakauskas, R. J. (1997). Matematika: Intensyvaus mokymo su kompiuteriu kursas (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pincevičius, A., Misevičius, G., Eidukevičius, R. ir Rakauskas, R. J. (1997). Matematika: Intensyvaus mokymo su kompiuteriu kursas (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Purvelis, S. (1997). Granatsvaidžiai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puškorius, V. (sudaryt.). (1997). Ekonomika (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puškorius, V. (sudaryt.). (1997). Ekonomika (D. 3). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puškorius, V. (sudaryt.). (1997). Ekonomika (D. 4). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Rukštelienė, J., Keršytė-Josadė, A., Pukienė, M. ir Loucate, R. (1997). Prancūzų kalba karine tematika: 3 metų studijų kursas neakivaizdininkams: Mokomoji knygelė (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Samajauskas, A. (1997). Kario etiketas: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Samajauskas, A. (sudaryt.). (1997). Vado atmintinė (2-asis patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tamošaitis, E. (1997). Gynyba mieste. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tininis, V. (1997). Šiuolaikinės politinės ir socialinės teorijos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Valaitis, S. ir Ambrazevičius, A. (1997). Kariuomenės automobiliai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žigaras, F. (1997). Politologija (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
1996 m.
 
Ambrazevičius, A. (1996). Ratinių kovos mašinų teorijos pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Balčiūnas, A. ir Sabaitis, M. (1996). Ryšiai: Mokomasis leidinys (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Baublys, J. (1996). Bendrosios elektrotechnikos laboratoriniai darbai: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Buteliauskas, S. (1996). Kelių eismo taisyklių komentarai: Kelio ženklai (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dapkevičius, G. (1996). Užsienio šalių sausumos kariuomenių žinynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B. ir Gaigalienė, A. (1996). Tekstai karine tematika vokiečių kalba: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Katinas, V. ir Ravdo, V. (1996). Kompiuterinė grafika: Programų paketas Auto CAD: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (1996). Apsauga nuo naikinimo priemonių: (Civilinė sauga): Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. (1996). Tekstai ir užduotys pagal ALC: Mokomoji knyga (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos karo akademija.(1996). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Melnikas, B. (1996). Strategijos projektas: Kursinio projekto parengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Mokslinė konferencija „Lietuvos Respublikos gynybos problemos”. (1996). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Palubinskas, V. (1996). Chemija kariams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Purvelis, S. (1996). Automatiniai šautuvai: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puškorius, V. (sudaryt.). (1996). Ekonomika (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Samajauskas, A. (1996). Karinė administracija: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Samajauskas, A. (sudaryt.). (1996). Vado atmintinė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vaičekonis, V. (1996). Medicininis parengimas (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Valaitis, S. (1996). Darbų sauga eksploatuojant automobilius ir šarvuocius: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vilutienė, V. (1996). Chemijos praktikumas: Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2005 m.
 
Ažubalis, A. (2005). Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945–1990 m.): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Balaišis, A. ir Surgailis, G. (sudaryt.). (2005). Rusijos kariuomenės išvedimas dokumentuose: Dokumentų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Juodagalvis, J. (2005). Švenčionių krašto savanoriai 1918–1920 metais: Biografinis žinynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Makštutis, A. (2005). Bakalauro studijų kursinio projekto rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2005). Visuotinės kokybės vadyba globalizacijos sąlygomis: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (red. ir sudaryt.). (2005). Regioninio bendradarbiavimo saugumas: Mokslo darbų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Novagrockienė, J. (red.). (2005). Profesionalioji kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pukienė, M. (2005). Lietuvių – prancūzų kalbų karybos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Puzinavičius, B. (sudaryt.). (2005). Asmenybės ir grupės psichosocialinė diagnostika: Anketų, klausimynų ir testų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sasnauskaitė, G. ir Žiugžda, J. V. (sudaryt.). (2005). Profesorius Algimantas Ambrazevičius: Darbai Lietuvai 1934–2004: Bibliofragijos rodyklė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Šešelgytė, M. (red.). (2005). Naujoji JAV globali strategija: Iššūkis ar galimybė? Poveikis vidurio ir Rytų Europos valstybėms: Tarptautinės konferencijos medžiaga Vilnius, 2004 m. vasario 27 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2005). Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai ir internuotieji Lenkijos kariai Lietuvoje (1939 09–1940): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2005). Rusijos kariuomenės išvedimas: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis, G. (red. ir sudaryt.). (2005). Krašto apsaugai – 15: 2005 m. balandžio 22 d. konferencijos medžiaga, Vilnius. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (sudaryt.). (2005). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: Informacinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Urbelis, V. (2005). Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2004 m.
 
Baležentis, A. ir Dubauskas, G. (2004). Personalo vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Baublys, J. (2004). Darbų sauga: Laboratoriniai darbai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Buivienė, L. (sudaryt.). (2004). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos darbuotojų mokslinių-metodinių darbų sąrašas, 1992–2003. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Buteliauskas, S. (2004). Transporto inžinerinės vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Černiauskas, R. Č. (red.). (2004). Mūšio inžinerinio aprūpinimo procesų standartizavimo problematika: 2002 m. spalio 17 d. Lietuvos karo akademijoje įvykusio seminaro medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Juozapavičius, A. (2004). Dar vienas informatikos įvadas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kazakavičius, V. (2004). Geležies amžiaus strėlės Lietuvoje II-XII/XIII a. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (2004). Artilerijos enciklopedinis žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. ir Mironaitė, M. (2004). Lietuvių-anglų kalbų karybos žodynas: Eksperimentinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Lesčius, V. (2004). Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918-1920: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lubys, A. (2004). Vadybos pagrindai: Studijų programa. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2004). Bakalauro studijų dalyko kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Malovikas, A. ir Vijeikis, J. (red.). (2004). Personalo vadyba: 2003 m. balandžio 29 d. ir 2003 m. spalio 27 d. mokslinių seminarų medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Petrauskienė, Z. M. (red.). (2004). Majoras Petras Jakštas: Karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofilas: Bibliografijos rodyklė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (red ir sudaryt.). (2004). Krašto apsaugos ministro įsakymai: T. 1. 1991 Nr. 222-355, 1992 Nr. 01-79. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vitkus, G. ir Pugačiauskas, V. (sudaryt.). (2004). Baltarusijos paradoksai: Įstrigusi transformacija ir regioninis saugumas: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2003 m.
 
Baublys, J. ir Jankauskas, P. (2003). Darbų saugos organizavimas ir ergonomikos pagrindai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B. (2003). Karinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas: Eksperimentinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bazinių karinio rengimo studijų programa. (2003). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Janulaitienė, N. (2003). Karinės pedagogikos įvadas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Janulaitienė, N. (2003). Pilietiškumo samprata ir piliečių ugdymas demokratinėje visuomenėje: Seminaro medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. ir Mironaitė, M. (2003). Karinis anglų-lietuvių kalbų žodynas: Eksperimentinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Mackevičienė, A. (2003). Lietuvių kalbos savarankiško darbo užduotys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Makštutis, A. (2003). Bakalauro studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2003). Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2003). Magistrantūros studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
NATO praeitis ir ateities perspektyvos: Studentų mokslinės konferencijos medžiaga. (2003). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Paliulis, N. ir Astrauskienė, N. (2003). Informacinės valdymo sistemos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pukienė, M. ir Rukštelienė, J. (2003). Karinis prancūzų-lietuvių kalbų žodynas: Eksperimentinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2003). Lietuvos karinis laivynas, 1935–1940 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (red. ir sudaryt.). (2003). Rusijos kariuomenės išvedimas: 1990-1993 metai: 2003 m. rugpjūčio 29 d. mokslinės konferencijos medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (sudaryt.). (2003). Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai 1990–1991: Dokumentų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tininis, V. (2003). Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje 1944-1953 m.: Sovietų Sąjungos politinių struktūrų, vietinių jų padalinių bei kolaborantų vaidmuo vykdant nusikaltimus 1944-1953 m.: Istorinė studija ir faksimilinių dokumentų rinkinys (T. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tininis, V. (2003). Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje 1944-1953 m.: Sovietų Sąjungos politinių struktūrų, vietinių jų padalinių bei kolaborantų vaidmuo vykdant nusikaltimus 1944-1953 m.: Istorinė studija ir faksimilinių dokumentų rinkinys (T. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tininis, V. (2003). Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje 1944-1953 m.: Sovietų Sąjungos politinių struktūrų, vietinių jų padalinių bei kolaborantų vaidmuo vykdant nusikaltimus 1944-1953 m.: Istorinė studija ir faksimilinių dokumentų rinkinys (T. 3). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vitkus, G. (red.). (2003). Baltarusija, quo vadis?: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga [2003 m. sausio 16-17 d., Vilnius]. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žebrauskaitė, A. (sudaryt.). (2003). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 1992–2002: Fotoalbumas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
2002 m.
 
Baublys, J. (2002). Sauga elektros įrenginiuose. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Baublys, J. (red). (2002). Informacinės technologijos kariuomenėje: 2001 m. mokslinių seminarų medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Čiočys, A. P. (2002). Tarptautinė humanitarinė teisė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jėčiuvienė, M. (2002). Efektyvūs vadybos metodai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jėčiuvienė, M. (2002). Ekonomikos loginės struktūrinės schemos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kariūnų vertinimo reikalavimai: Taktikos ir kovinio aprūpinimo katedrų egzaminų, įskaitų ir lauko pratybų vertinimo pagrindiniai reikalavimai. (2002).Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (2002). Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kulkosvaidis FN MAG: Instrukcija. (2002). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuva Euroatlantinėje bendrijoje: 2002 m. kovo 1 d. mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. (2002). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos rytų kaimynai: Politika ir saugumas: Tarptautinės konferencijos medžiaga. (2002). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Malovikas, A. (2002). Karinių vienetų kasdieninės veiklos valdymo psichologiniai aspektai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Nacionalinio saugumo studijų perspektyvos Lietuvoje: 2001 m. gruodžio 19 d. konferencijos medžiaga. (2002). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Novagrockienė, J. ir Vitkus, G. (2002). Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žigaras, F. (2002). Baltijos šalys: Saugumas ir gynyba 1990-2002. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
2001 m.
 
Ažubalis, A. (2001). Logikos pratimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Baltijos gynybos koledžas: Informacinis leidinys. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dubauskas, G. (2001). Tarptautiniai finansai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2001: Informacinis–reprezentacinis (lietuvių ir anglų kalbomis) leidinys. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gotlando salos visuotinė gynyba: Pažintinė medžiaga. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Konferencija „Karininkų rengimas ir profesinis tobulinimas”. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Konferencija „Teritorinė gynyba“. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. ir Mironaitė, M. (2001). Anglų kalbos testai ND 6001. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Lietuvos žydų tragedija: Konferencijos, skirtos Holokaustui paminėti, medžiaga, 2001 m. rugsėjo 19 d. (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Mackevičienė, A. (2001). Kalbos kultūros pratimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Meilus, E. (2001). Holokaustas, arba Lietuvos tragedija (1941-1944): Paskaita. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puzinavičius, B. (2001). Sovietinis režimas Lietuvoje 1953-1965 metais. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puzinavičius, B. (sudaryt.). (2001). Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žebrauskaitė, A. (sudaryt.). (2001). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2001. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

2010 m.
 
Ažubalis, A., Builienė, D. ir Kazlauskaitė-Markelienė, R. (2010). Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918-1940): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Batūra, R. (2010). Lietuvos laisvės kovų vietos: Žalgirio pergalei 600: Durbės pergalei 750: Lankstinukas-žemėlapis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Batūra, R. (2010). Places of Fighting for Lithuania‘s Freedom: Battle of Tannenberg – 600 years anniversary: Battle of Durbe – 750 years anniversary. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Janulaitienė, N. ir Jakštys, G. (2010). Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2010). Šiuolaikinė vadyba: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Meilus, E. (2010). Lietuvos valstybės ir kariuomenės istorijos kursas: Metodinė knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Metodinės rekomendacijos ruošiantis fizinio parengtumo testui. (2010). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rakutis, V. (red.). (2010). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: Informacinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Rakutis, V. (2010). Karo meno istorija: D. 1. Nuo seniausiųjų laikų iki 1850 metų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Voveris, V. (2010). Čia mūsų žemė: Istorinė chrestomatija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2009 m.
 
Ažubalis, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R. ir Žilėnienė, V. (2009). Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929–1940 m.): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Batūra, R. (2009). Lietuvos laisvės kovų vietos: Pilietinio patriotinio ugdymo medžiaga: Kn. 2. Partizanų generolas Jonas Žemaitis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Batūra, R. (2009). Lietuvos laisvės kovų vietos: Pilietinio patriotinio ugdymo medžiaga: Kn.3. Į laisvę Baltijos keliu. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Baublys, J. (2009). Darbo saugos administravimas: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
von Clausewitz, C. (2009). Apie karą (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gricko, Z. (red.). (2009). Kariai ringe: Karių bokso klubo informacinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jankauskas, P. (red.). (2009). Sandhursto Karališkosios karo akademijos „Mėlynosios knygos“ paskaitų konspektas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jankauskas, P. (red.). (2009). Vadovavimas ir ugdymas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kazlauskaitė-Markelienė, R. (red.). (2009). Algirdas Ažubalis: Bibliografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Smilga, A. (red.). (2009). Pistoletas „Glock 17“ (9 mm): Mokomoji knygelė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 

2008 m.
 
Ambrazevičius, A. (2008). Lietuvos transporto sistema: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Ažubalis, A. (2008). Logika ir mokyklinė matematika: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Batūra, R. (2008). Lietuvos laisvės kovų vietos: Pilietinio patriotinio ugdymo medžiaga: Kn. 1. Panemuniai – nuo Kauno iki Rambyno. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Buteliauskas, S. (2008). Automobilių sandara ir priežiūra: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Čiočys, P. A., Janukevičius, J., Jasiulionis, E., Kisinas, E. S., Kopūstas, R., Lapinskas, R., Norgėla, J., Venckus, A. ir Žarys, P. (2008). Enciklopedinis karybos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

von Clausewitz, C. (2008). Apie karą (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Genzelis, B., Žigaras, F., Kazlauskaitė-Markelienė, R. ir Petrauskaitė, A. (2008). Šiuolaikinės visuomenės vertybinės orientacijos ir Lietuvos kariuomenė: Mokslinių straipsnių rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Juozapavičius, A. ir Sabaitis, M. (sudaryt.). (2008). Metodinės veiklos žurnalas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Laugalienė, G. ir Mironaitė, M. (2008). Mokomasis anglų – lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų karybos žodynas: Eksperimentinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (red. ir sudaryt.). (2008). Vadybos šiuolaikinės tendencijos: Mokslo darbų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Maslauskaitė, A. (2008). Mokslo tiriamojo darbo metodologiniai pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pociūnas, A. (2008). Kauno tvirtovės gynyba 1915 metais. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Pugačiauskas, V. (2008). Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos politikos studijų metodika. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Statkus, N. ir Paulauskas, K. (2008). Tarp geopolitikos ir postmoderno: Kur link sukti Lietuvos užsienio politikai?: Mokslinė studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2008). Valstybės sienos apsauga 1990–1994 metais: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vadovavimas jūrų pėstininkams: Mokomoji priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
2007 m.
 
Ažubalis, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Petrauskaitė, A., Puzinavičius, B. ir Žigaras, F. (2007). Karo pedagogika Lietuvoje (1918–1940 m.): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Buteliauskas, S. (2007). Transporto priemonių priežiūros ir remonto organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gaidelienė, B. (2007). Lietuvių-vokiečių kalbų karybos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Janulaitienė, N. ir Puzinavičius, B. (sudaryt.). (2007). Karinis rengimas ir ugdymas Lietuvoje: Mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys, skirtas karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120 gimimo metinėms. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Juozapavičius, A. ir Sabaitis, M. (sudaryt.). (2007). Transporto inžinerinės vadybos specialybės praktikos nuostatai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2007). Bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Melnikas, B. ir Smaliukienė, R. (2007). Strateginis valdymas: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pincevičius, A., Domarkas, A. ir Pakenienė, V. (2007). Matematikos taikomieji darbai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (sudaryt.). (2007). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: Nuo pirmųjų Lietuvos karo mokyklų iki šiuolaikinės Karo akademijos, XVIII-XXI amžius (3-ioji papild. laid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tininis, V. (sudaryt.). (2007). Karininkų rengimui Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – 15 metų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vijeikis, J. (2007). Įmonių valdymas: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2006 m.
 
Baublys, J. (red.). (2006). Transporto vadybos problemos Lietuvoje: 2006 m. mokslinės konferencijos medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Danaitis, K. S. (2006). Kompiuterinė inžinerinė grafika: AutoCAD 2005 aplinkoje: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dubauskas, G. (2006). Organizacijos elgsena. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jančauskas, E. (2006). Valstybės darbo rinkos politika: Studijų metodika. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jėčiuvienė, M. (2006). Įmonių veiklos ekonominė analizė: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
LKA kariūnų karinio mokymo pagrindiniai egzaminų, įskaitų ir lauko pratybų vertinimo reikalavimai. (2006). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2006). Strateginis planavimas globalizacijos sąlygomis: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A., & Prakapienė, D. (compilers). (2006). Tendency of National security in the Baltic sea region: Monograph. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Malovikas, A. (red. ir sudaryt.). (2006). Personalo vadybos teorijos ir praktikos aktualijos: Mokslinių straipsnių rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Miniotaitė, G. V. (Ed.). (2006). New dimensions of European security: The ESDP and the Baltic Sea Region. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Norgėla, J. (2006). Naujausių laikų kariniai konfliktai 1945-1991 m.: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Puzinavičius, B. (sudaryt.). (2006). Kariūnų asmenybės ypatybės ir profesiniai polinkiai: 2004 m. balandžio mėn. Lietuvos karo akademijoje atliktos Džono Holando apklausos rezultatai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Rakutis, V. (2006). Karo meno istorijos tyrimų metodika: Metodinė knygutė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (red. ir sudaryt.). (2006). Krašto apsaugos ministro įsakymai: T. 2. 1992 Nr. 480–749. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (red. ir sudaryt.). (2006). Krašto apsaugos ministro įsakymai: T. 3. 1992 Nr. 750-957. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (sudaryt.). (2006). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: Informacinis-reklaminis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis (2-asis papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2015 m.
 
Ažubalis, A. (2015). Matematikos taikymas Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Bekešienė, S. (2015). Duomenų analizės SPSS pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Česūnas, L. (red.). (2015). Padalinių valdymo procedūros: Vadovėlis. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dudzevičiūtė, G. (2015). Ekonomikos plėtros pagrindai: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 
 
Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., & Žilinskas, A. (2015). Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statutas. (2015). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kemeklis, B. (2015). Nesipriešinti genocidui negalėjome: Eilinio partizano atsiminimai, Šiauliai, 1988-1990 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kisinas, E. (2015). Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sajauskas, J. (2015). Unforgettable names of Lithuania: Miniature novel. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Šlekys, D. (2015). Mąslaus Vyčio beieškant: Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014): Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tekorius, A. (compiler). (2015). The protection of NATO information: Legislative instruments report: NATO (Vol. 1). General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

Tekorius, A. (compiler). (2015). The protection of NATO information: Legislative instruments report: NATO (Vol. 2). General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Vileikienė, E., Pocienė, A. ir Aleknevičienė, J. (2015). Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2014 m.
 
Alonderis, A. (red.). (2014). Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas 1964-1943: Moksliniai straipsniai ir pranešimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Ažubalis, A. (2014). Didaktikos baruose: Bibliografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Guščinskienė, J. (red.). (2014). Rašto ir baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Gaidelienė, B. (2014). Deutsch für einen Soldaten: Lehrbuch. General Jonas Žemaitis Militärakademie Litauens.
 
Gruževskis, B., Maslauskaitė, A., Korsakienė, R., Novagrockienė, J., Smaliukienė, R. ir Šakočius, A. (2014). Pareigūnų ir karių antroji karjera: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Jarutienė, A. (2014). Le français pour les militaires: Methode de français. Académie militaire de Lituanie du général Jonas Žemaitis.
 
Jatautaitė, D. (red.). (2014). Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis: Mokslinių straipsnių rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Katilius, A. ir Tininis, V. (2014). Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990-2010 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Miniotaitė, G. (2014). Vietoje išvadų: Straipsnių rinktinė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pincevičius, A. (2014). Matematinio modeliavimo panaudojimas sprendžiant imitacinius uždavinius karyboje ir puslaidininkinių prietaisų technologines problemas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Šerelis, V. (2014). Tango: Pjesė: Kariūnų estetinio lavinimo priemonė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2014). Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tamošiūnienė, M. (2014). Tarp politinio įrankio ir aukos: Karo belaisviai Lietuvos Respublikos politikoje 1919–1923 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tekorius, A. (sudaryt.). (2014). Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: Norminių teisės aktų rinkinys: Mokomoji knyga (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tekorius, A. (sudaryt.). (2014). Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: Norminių teisės aktų rinkinys: Mokomoji knyga (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Казимянец, Е. (2014). Путешествие в Россию: Практический курс русского языка: (Продвинутый этап): Учебная книга. Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.
 
 
2013 m.

Baublys, J. ir Maldutis, E. (2013). Darbuotojų ir karių sauga: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Blinstrubas, T. (red.). (2013). Būrio vado atmintinė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dubauskas, G. (2013). Ekonomikos ir finansų teorijos: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jatautaitė, D. (red.). (2013). Edukacinių inovacijų sklaida šiuolaikiniame užsienio kalbų mokymo(si) kontekste: Recenzuoti mokslo darbai ir pranešimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kanauka, A. V. (sudaryt.). (2013). Karinė lyderystė: Atmintinė kariūnams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kisinas, E. (2013). Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Petrauskaitė, A. (red.). (2013). Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: Visuomenė ir kariuomenė: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rakutis, V. (Ed.). (2013). The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania: Informational Brochure. General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania.

Rakutis, V. (red.). (2013). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: Informacinis leidinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis, G. (2013). Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
2012 m.
 
Mironaitė, M. ir Norkienė, J. (2012). Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Pincevičius, A., Bekešienė, S. ir Baušys, R. (2012). Intelektualiųjų technologijų taikymas karyboje: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Prakapienė, D. ir Smaliukienė, R. (2012). Personalo vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rakutis, V. ir Vaičenonis, J. (2012). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija: Lietuvos pėstija XIV-XXI a. pr.: (II pulko ir Algirdo MPB istorija). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tumalavičius, V. (2012). Personalo vadybos studijų mokomosios praktikos rekomendacijos: Metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vitkus, G. (red.). (2012). Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai: Metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žigaras, F. (2012). Baltijos šalių institucinis bendradarbiavimas 1990–2010: Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
2011 m.
Daugirdas, A. (2011). Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991–1996 m.: Dvidešimtmetį minint. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dubauskas, G. (2011). Finansų valdymo teorijos: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jančauskas, E. E. (2011). Žmogiškųjų išteklių vadyba: Mokomoji knyga: Kn. 3. Darbuotojų motyvavimas: Darbuotojų vertinimas: Darbiniai stresai ir jų blokavimas: Darbo apmokėjimas: Socialinės garantijos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Katilius, A. (2011). Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m.: Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2011). Derybų teorija: Mokomoji knyga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2011). Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Makštutis, A. (2011). Magistrantūros studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rasiulienė, J. (Ed.). (2011). Psycho-features facilitating foreign language learning and aquisition: Mokslinės praktinės konferencijos, įvykusios 2011 m. spalio 14 d., medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2011). Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vitkus, G. (red.). (2011). Lietuvos karinė diplomatija XXI amžiuje: Retrospektyva ir perspektyva: Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga [Vilnius, 2010 m. gruodžio 3 d.]. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
2020 m.
 
Bekesiene, S., & Hoskova-Mayerova, S. (Eds.). (2020). Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation. CNDCGS’ 2020: Abstracts of the 2nd international scientific conference, March 31- April 2, 2020. General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.
 
Budreikienė, J., Kisinas, E. S., Norgėla, J. ir Smetona, A. (2020). Lietuvos karybos terminijos kūrimas 1990- 2018: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Eidintas, A., Juodis, D. ir Surgailis, G. (2020). Partizanų generolas Jonas Žemaitis – Vytautas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos strategija, 2018-2024 (2019 m. redakcija). (2020). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Matonytė, I., Česnakas, G., & Statkus, N. (Eds.). (2020). Lithuania in the global context: National security and defence policy dilemmas. General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.
 
Melnikas, B. (sudaryt. ir red.). (2020). Saugumo iššūkiai: Vadybos tobulinimas: Kolektyvinė monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2020). Lietuvos kariuomenės gudų kariniai daliniai 1918-1923 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žotkevičiūtė-Banevičienė, A. (2020). Kultūrinis veiksnys NATO valstybių karinės galios struktūroje: Mokslo daktaro disertacija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2019 m.
 
Andriškevičius, J. (2019). Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos (1992-1994 m.): Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Eidintas, A., Juodis, D., & Surgailis, G. (2019). Partisan general Jonas Žemaitis-Vytautas. General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.
 
Katilius, A. (2019). Lietuvos kariuomenės šaltieji ginklai XX-XXI a. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Pugačiauskas, V. (2019). XIX a. Lietuvos karinių dalinių istorija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2019). Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Казимянец, Е. и Ятаутайте, Д. (2019). Пособие по русскому языку для военнослужащих: (Продвинутый этап обучения): Учебная книга. Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.
 
 
2018 m.
 
Bekesiene, S., & Hoskova-Mayerova, S. (Eds.). (2018). Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation CNDCGS‘2018: Abstracts of the 1th international scientific conference. General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.
 
Budreikienė, J. (2018). Lietuvių kalbos atmintinė kariams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Gudžiuvienė, R. (2018). Easy English: for basic and second level learners of English. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

Smaliukienė, R. (Ed.). (2018). Regional risks and risks to the regions: International conference, 30–31 January 2018, Vilnius: Conference proceedings. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Statkus, N. (2018). Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žigaras, F. (2018). Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940 (D. 1). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Žigaras, F. (2018). Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940 (D. 2). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
 
2017 m.
 
Gaidelienė, B. (2017). Hörtexte zum Lehrbuch „Deutsch für einen Soldaten”: Beilage zum Lehrbuch. General Jonas Žemaitis Militärakademie Litauens.
 
Grigaliūnas-Glovackis, V. (2017). Generolo atsiminimai: D. 1. Carų imperijoje. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Grigaliūnas-Glovackis, V. (2017). Generolo atsiminimai: D. 2. Lietuvoje; D. 3. Demokratijos sūkuriuose. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Jarutienė, A. (2017). Corrigés de la méthode de français „Le français pour les militaires”: Annexe du manuel. Académie militaire de Lituanie du général Jonas Žemaitis.
 
Kaukas, E. (2017). Rusijos karinės transformacijos poveikis Baltijos šalių saugumo ir gynybos politikai: Daktaro disertacija: Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Kaukas, E. (2017). The impact of the Russian military transformation on the security and defence policy of the Baltic States: Summary of doctoral dissertation: Social sciences, political science (02S): Rusijos karinės transformacijos poveikis Baltijos šalių saugumo ir gynybos politikai: Daktaro disertacijos santrauka: Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S). The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Kisinas, E. (2017). Anglų-lietuvių kalbų karybos žodynas (3-ias patais. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Mironaitė, M. ir Norkienė, J. (2017). Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas (2-asis papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Navaitis, A. (2017). Šimtmečio skrydis: Karo lakūno atsiminimai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2017). Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tumalavičius, V. (2017). Viešojo saugumo užtikrinimo teisiniai aspektai Lietuvoje: Dabarties tendencijos ir procesai: Mokslo studija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tumalavičius, V. (2017). Viešojo administravimo studijų krypties programų mokomosios praktikos rekomendacijos: Metodiniai nurodymai (2-asis patais. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Казимянец, Е. (2017). Ответы к учебной книге «Путешествие в Россию»: Практический курс русского языка (продвинутый этап): Приложение к учебной книге. Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.
 
 
2016 m.
 
Dykyi, E. (2016). Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Dykyi, E. (2016). The hybrid’ war of Russia: Experience of Ukraine for the Baltic States. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Jasnauskienė, A. (2016). First in, last out!: English reading for the military. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
Makštutis, A., Prakapienė, D., Dudzevičiūtė, G. ir Melnikas, B. (2016). Plėtros optimizavimas: Kolektyvinė monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Noreika, J. (2016). Brydė ryto šerkšne: Rašiniai, išspausdinti žurnaluose „Karys”, „Kardas”, „Kariūnas“. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Versmė.
 
Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R. ir Gedminienė, R. (2016). Šalies saugumas ir gynyba: Mokomoji medžiaga Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R. ir Gedminienė, R. (2016). Šalies saugumas ir gynyba: Metodinė medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Stackevičius, M. (red.). (2016). Būrio vado atmintinė (2-as patais. ir papild. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2016). Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Дикий, Є. (2016). Гибридная война России: Опыт Украины для стран Балтии. Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.
 
Казимянец, Е. (2016). Путешествие в Россию: Практический курс русского языка: (Продвинутый этап): Учебная книга (2-e испр. изд.). Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.
 
2024 m.

Balčiūnaitė-Tarasevičienė, I. (2024). Ugdymo metodikos pagrindai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos strategija 2030. (2024).  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Giedraitytė, V., Stasiukynas, A., Kazlauskaitė Markelienė, R. (red.). (2024). Nacionalinis saugumas demokratinėje valstybėje: Tarptautinė mokslinė praktinė 11-oji viešojo valdymo pokyčių konferencija: Santraukos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. / Giedraitytė, V., Stasiukynas, A., Kazlauskaitė Markelienė, R. (Eds.). (2024). National security in a democratic country: the 11th international scientific-practical conference on changes in public governance: Abstracts. General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.

Razma, G. (2024). Gynybos valdysenos poveikis karinių struktūrų plėtrai : Latvijos atvejo studija (1990-2019 m.) : Mokslo daktaro disertacija.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Petraitis, D. (2024). Karinės organizacijos poveikis Rusijos politinės sistemos transformacijai į militokratinę V.Putino valdymo laikotarpiu : Mokslo daktaro disertacija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2023 m.

Eidintas, A., Juodis, D. ir Surgailis. G. (2023). Partizanų generolas Jonas Žemaitis–Vytautas. (2-asis patais. leid.). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Eitutis, V. (2023). Kario individualių įgūdžių tobulinimo vadovas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Giedraitytė, V., Stasiukynas, A. ir Kazlauskaitė Markelienė, R. (red.). (2023). Tvarus viešasis sektorius neapibrėžtumo sąlygomis: Tarptautinė mokslinė-praktinė 10-oji viešojo valdymo pokyčių konferencija : Santraukos.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis, G. (2023). Devintasis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas.Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vareikis, E. (2023). Skaistyklos evangelija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vasilis Vasiliauskas, A. (2023). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais  apgintų bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų santraukos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vasilis Vasiliauskas, A. (2023). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2022-2023 mokslo metais apgintų bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų santraukos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2022 m.

Giedraitytė, V., Stasiukynas, A., Kazlauskaitė Markelienė, R. (red.). (2022). IX tarptautinė mokslinė-praktinė viešojo valdymo pokyčių konferencija „Atsparumo paieškos viešajame sektoriuje“ : Santraukos. (2022).  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. / Giedraitytė, V., Stasiukynas, A., Kazlauskaitė Markelienė, R. (Eds.). (2022). IX International Scientific-Practical Conference on Changes in Public Management “Building of Resilience in the Public Sector”: Abstracts. (2022). General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Bekesiene, S., & Hoskova-Mayerova, S. (Eds.). (2022).  Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation CNDCGS‘2020:  Abstracts of the 3rd international scientific conference.  General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.

Gudžiuviene, R. (Ed.). (2022). Reading for the first level students: With supplementary grammar and vocabulary tasks. General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

Karpavičiūtė, I., & Kuokštytė, R. (2022). The European security architecture and interregional relations in the world order change.  General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania.

Plokšo, A., Demeško, A. ir Grušauskas, I. (2022). Kaip laimėti partizaninį karą? : Nekonvencinių karų analizė su išvadomis Lietuvai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis, G. (2022). Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas : Monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis, G. (Ed.). (2022). Commissioning ceremony traditions . General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.
 
2021 m.
 
VIII tarptautinė mokslinė – praktinė  viešojo valdymo pokyčių konferencija „Viešojo sektoriaus veikla pandemijos sąlygomis – iššūkiai ir tendencijos“: Santraukos. (2021). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. / VIII International Scientific-Practical Conference on Changes in Public Management “Public Sector Activities in the Context of the Pandemic: Challenges and Trends”: Abstracts. (2021). General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

Razma, G. (2021). Karinių terminų rekonstrukcijos: Analitinė esė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Revaitis, A. (2021). Indentification of military change in military thought: The case of the Russian armed forces: Summary of doctoral dissertation: Social sciences, political sciences (S 002): Karinio pokyčio indentifikavimas karinėje mintyje: Rusijos karinių pajėgų atvejis: Mokslo daktaro disertacija [santrauka]: Socialiniai mokslai, politikos mokslai (S 002). Military Academy of Lithuania.
 
Revaitis, A. (2021). Karinio pokyčio indentifikavimas karinėje mintyje: Rusijos karinių pajėgų atvejis: Mokslo daktaro disertacija: Socialiniai mokslai, politikos mokslai (S 002). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (2021). Septintasis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Surgailis, G. (red.). (2021). Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk: Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijos tradicijos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Tekorius, A. (sudaryt.). (2021). Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos informacijos apsauga: Norminių teisės aktų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Urbelis, V. (2021). JAV saugumo bendruomenė – kas ji tokia ir kaip su ja dirbti? Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Vasilis-Vasiliauskas, A. (2021). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2019–2020 mokslo metais apgintų bakalauro baigiamųjų darbų santraukos. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 
Казимянец, Е. и Ятаутайте, Д. (2021). Книга для учителя: Приложение к учебной книге „Пособие по русскому языку для военнослужащих. Литовская военная академия имени генерала Йонаса Жямайтиса.